Инопен (InnoPen)

Микронидлинг (медицински) система - Колаген Индуктивна Терапия

Две модификации на модела:

  • за лекари (MD);
  • за естетици (PRO) (козметици)

Инопен (InnoPen MD/InnoPen PRO)Инопен е устройство за провеждане на микронидлинг терапии. Произведено и създадено от Лаборатории Клиникъл Резолюшън, Калифорния (САЩ). Всички Инопен модели - InnoPen MD и InnoPen PRO - са регистрирани медицински изделия с FDA сертификат. Всички компоненти на устройствата са изработени в съгласие с условията за високотехнологични устройства - ISO9001 сертификат за качество.

Основно описание и спецификация

InnoPen е прецизен медицински инструмент - автоматизирано устройство за микроиглена перфорация - който е уникална и патентована система, изградена от двойна пружинна игла за еднократна употреба, наричана още картридж - InnoTipTM.
Картриджът представлява автоматизиран, вибриращ печат с цел създаване на множество микроканали по повърхността на кожата.

InnoPen - Адаптор

  • Входящо напрежение:100 - 240V;
  • Честота 50/60 Hz;
  • Изходящо напрежение:5-6V
  • Картриджи: еднократни, стерилни микроиглени накройници с дължина на иглите от 0,2мм до 2 мм.

Гаранция:

InnoPen се доставя с гаранция от производителя за това, че не е произведен с дефекти. Фирмата не носи отговорност за настъпили повреди в устройството, в резултат от неправилна употреба или съхранение.

Картриджите към устройството са стерилни -дезинфекция с гамарадиация; херметично затворени, което дава 100% гаранция срещу контаминация на картриджа.

Съхранение и употреба

InnoPen трябва да се изключва от захранващата мрежа, когато не се използва. Никога не оставяйте InnoPen докато е включен.

Устройството и картриджите към него трябва да се съхраняват на хладно и добре проветриво място. Съхранявайте на място недостъпно за деца.
InnoPen трябва да се използва само върху кожата и да не се използва за каквито и да са други цели, освен посочените в спецификациите на устройството.

Гаранцията за устройството отпада в сучай на неправилна употреба.

Грижи за устройството - InnoPen

Устройството (InnoPen) трябва да се дезинфекцира преди и след всяка употреба с антисептични кърпи, които са безопасни за електрониката на устройството. InnoPen трябва да се употребява и съхранява с внимание и грижа. Никога не издърпвайте
захранващия кабел (A/C), защото това може да повреди кабела, което може да доведе до намаляване мощността на устройството. InnoPen никога не бива да се поставя под течаща вода или да се потапя във вода както и да не се поставя близо до топлинен източник.